Arengukava

SISUKORD

  SISSEJUHATUS
1  LÜHIÜLEVAADE SILLAMÄE MUUSEUMIST JA TEMA TEGEVUSEST 3
1.1 Muuseumi ajalugu
1.2 Töötajad  4
1.3 Ruumid ja territoorium
1.4 Kogud  5
1.5 Ekspositsioonid
1.6 Üritused 5
1.7 Muuseumipedagoogika 6
1.8 Teenuste pakkumine ning suveniiride valmistamine ja müümine 6
2 SILLAMÄE MUUSEUMI SWOT ANALÜÜS 7
3 ARENGUVISIOON AASTAKS 2014  8
4 MISSIOON 8
5 STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED 7
6  ARENGUKAVA SEIRE JA ELLUVIIMINE 10
7 TEGEVUSKAVA 2015 – 2018 11

Sillamäe Muuseumi 2015-2018 arengukava eelnõuga saab tutvuda SIIN  SIIN