Muuseumi ajalugu

1. veebruaril 1995.a avati Linna Kultuurikeskuse allasutusena muuseum ja näitusesaal. Kajaka tn 17a hoone on ehitatud 1957.-60.aastal retrospektiivses stiilis ehk stalinlikus ampiiris.

1995. aastal võtab omavalitsus vastu otsuse luua linna muuseum ja näitusesaal. 2000. aastaks suurenes näitusesaalide pindala 191 ruutmeetrilt 306 ruumeetrini. Sisseseadeks olid mõned stendid, mis toodi selleks ajaks uksed sulgenud tehase muuseumist, firma «NORWES» poolt valmistatud ja näitusesaalile kingitud stendid, raamatusõprade ühingult ja linna koolidest saadud toolid ja lauad.

Seejärel hakkasid muuseum ja näitusesaal täiskäigul tööle. Esimesel aastal korraldati 22 näitust ja 1 815 esimese kollektsiooni eksponaati pani muuseumi külastajatele vaatamiseks välja. Need olid Aleksandr Popolitovi poolt hoole ja armastusega aastatega kogutud asjad. 18.-20.sajandist pärit ikoonid, ikoonide ja raamatute kattekihid, laekad, kaelaristid, sõrmkübarad, nööbid ja muud kiriku tarbeesemed olid esimese näituse “Antiikesemete poeke” väljapanekud. Trükiväljaanded, näiteks “1897. aasta kalender-märkmik”, “Jumalike asjade järelvaataja” – 1796.a, “Psalter”- 1787.a «Piibel» - 1873.a, «Toora. Viis Moosese raamatut» pärgamendil – kõik A.Popolitovi erakogust. Linna muuseumi ametlikust avamisest alates sai A.P. selle varahoidja ja ekskursioonijuht.

2004. aastast anti muuseumile õigused olla Sillamäe linnas iseseisvaks asutuseks ja nimetuseks sai Sillamäe Muuseum.

Kuivõrd on muutnud Sillamäe Muuseumi fondide olukord 9 aasta möödudes, annavad tunnistust 2005. aasta aruandedokumendid (Sillamäe Muuseumi arengukava 2005.a) – säilitusühikuid (museaale) oli juba 6240. Kaheksa erineva nimetusega kollektsiooni sisaldasid: fotosid, dokumente, raamatuid, tarbeesemeid, tekstiili, sõjaatribuute, mineraale ja kunstiteoseid. Tarbeesemeid, mille hulka kuulusid ka triikrauad, võis kokku lugeda 650 museaali.

Pisitasa hakkas linna muuseum tegelema kogumisega. Asju võeti põhiliselt vastu eraisikutelt, kes tasuta, uhkusega rinnas, tõid pööningult, kirstudest, oma vanaisade-vanaemade kuuridest leitud vanu asju. Eksponaate tõid nii kohalikud kui ka kunagi Sillamäel elanud ja siit lahkunud inimesed ning linna asutused.

Praegu on tarbeesemete kogus 3 322 eset, neist triikraudade kogus – 102 säilitusühikut. Muuseumi kogus kokku loetakse 2009. aastal üle 11 000 museaali.