Püsinäitus on osa teemapargist "Salapärane Sillamäe"

Korteri ekspositsiooni aluseks on üks muuseumi esimestest püsinäitustest "50.-te tuba", mis on alati olnud programmi naelaks. 

Pärast Teist maailmasõda tulid erinevatest Nõukogude Liidu paikadest Sillamäele kombinaati ehitama noored tehnikumi ja tööstuskoolide lõpetajad: laborandid, elektrikud, sepad. Ekspositsioon on kokku pandud nii, et igaüks saaks tajuda ja tunda tolle aja atmosfääri. Siin asuvad 1940.-1950. aastate mööbel, dokumendid, fotomaterjalid ja tarbeesemed.

XX sajandi 50-ndate aastate alguses ehitati „Narvas-1“ (niimoodi nimetati tol ajal Sillamäe linna) tehase jõul teletorn-retranslaator. Esimesena Eestis sai meie linn võtta telesaateid Leningradist (nüüdsest Sankt-Peterburist) vastu. Elutoas võib näha üht esimesi televiisoreid „KVN-49“.

Riiulilt võib võtta ja lehitseda kirjandust, mida lugesid linnaelanikud.

Tikitud vaibad, kootud salvrätid, pitsäärised ja keebid, riided ja jalanõud...

Kõik see loobki 50-ndate aastate - tehase ja linna rajamise aja - erilise vaimu.

Muuseumi püsinäitused