Ekspositsioon “Muusikalaegas” on katse näidata muusikalise kultuuri arengut 19.sajandi lõpust, kuid suurem osa eksponaate on nõukogudeaegne.

Saalis on esitatud rohkem kui 160 eksponaati: raadiod ja valjuhääldid, radioolad ja elektrofonid, grammofonid ja magnetofonid, koduorel, keel-, puhk- ja lõõtspillid, kitarrid.

Erinevate firmade grammofonidest saate kuulata eelmise sajandi 40.-50. aastate laule ja viise. Selle aja plaatide suur kogus aitab Teil oma valiku teha.

50. aastate lõpus oli noorte inimeste unistuseks transistorvastuvõtjate ja -magnetofonide soetamine. 60. aastatel tulevad kasutusse kaasaegsemad raadiod ja magnetofonid. Tol ajal saab maailm biitlitega tuttavaks. Näitusel saate ka selle menubändi ja teiste möödunud aastate esitajate lugudega heliplaate kuulata.  

Muuseumi püsinäitused