TUNDMATU SILLAMÄE: 1502 vs 1957 (2022)

2022. aastal tähistab Sillamäe lausa kaks juubelit — 520 aastat möödus esmaminimise päevast ja 65 aastat linna staatuse saamisest. Seoses sellega korraldab Sillamäe Muuseum 12. märtsil 2022. a. konverentsi, kus käsitleme Sillamäe ja selle piirkonna varasemat ajalugu (muinasajast 16. sajandi lõpuni) ning nõukogudeaegse Sillamäe tekkimise ja saamise ajalugu (1946–1957):

 1. osa

  • Meie piirkonna asustamine ja rahvastik enne 16. sajandit (rannaelanike kauba- ja sõjasuhted, „Idatee“, viikingid, Novgorodi sõjaretked jne, ristiretked, arheoloogilised jm andmed, vanad kaardid, dokumendid jne).
  • Liivi aeg ja Liivimaa-Moskva sõda (1501-1503) meie piikonnas (isikud, faktid, dokumendid, kaardid, asustamine jne)

2. osa

  • Nõukogudeaegne Sillamäe (1946-1957): tekkimise ja asutamise ajalugu, linna staatuse saamine, faktid, dokumendid mälestused jm.


Esinejad
:

Vallo Reimaa on Eesti poliitik ja pedagoog, Tartu tamme Kooli direktor ning Jõhvi valla volikogu esimees. Hariduselt on ta ajaloolane (lõpetanud Tartu Ülikooli) ja terve elu sellega muu teema kõrvalt tegelenud. Enamik tema raamatutest ja artiklitest on seotud just ajalooga. 

Jelena Antuševa on Sillamäe Muuseumi töötaja. Lõpetas Tartu ülikooli. Nii magistritöö kui ka varasemad publikatsioonid on seotud keelte ajaloo ja etümoloogiaga. Hetkel tegeleb kodukandi ajaloo uurimisega, on avaldanud selle teemaga seotud artikleid.

Martin Malve on Tartu ülikooli luu-uurija, ajaloo ja arheoloogia instituudi tehnik. Mitmete arheoloogiliste välitööde juhendaja (sh ka Sillamäel) ning on kirjutanud üle 100 teadusartikli ja populaarteadusliku publikatsiooni.

Toivo Haug on Päite Küla Seltsi juhatuse liige, raamatu "Unustatud Päite" autor ning raamatute "Toila valla kohanimed" ja "Paulus Paurmanni pärand" koostaja. 

Piret Norvik on keeleteadlane, kirderannikumurde uurija, tema huviväljas on püsinud eriti Kuusalu ja Vaivara murraku sõnavara küsimused. Töötas 1974-2013 Eesti Keele Instituudis, on mitme murdesõnaraamatu („Väike murdesõnastik“, I 1982, II 1989 ja „Kuusalu rannakeele sõnaraamat“, 2019) üks koostajaid, samuti „Eesti murrete sõnaraamatu“ (1994-) koostajaid ja toimetajaid, raamatu „Käsmu randlaste jutte“ (2001) autor.

Madis Tuuder on Narva Linnavalitsuse muinsuskaitse vaneminspektor. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri restaureerimist, magistrikraadi omandas samas kunsti ja kultuuriantropoloogia erialal. Peamiselt on ta tegelenud Ida-Virumaa linnade ja asulate arhitektuuri ja linnaehituse ajaloo uurimisega. Huvialaks on ka Ida-Virumaa asustusajalugu ja demograafilised protsessid. Ta on mitme Narva ja Narva-Jõesuu ajalugu käsitleva raamatu kaasautor, samuti kirjutanud mitmeid publitsistilisi artikleid Ida-Virumaa, sh Sillamäe, arhitektuuri ja ajaloo teemadel.

Aleksei Tsmõhh on Sillamäe muuseumi töötaja, projekti "Elav arhiiv" algataja, tegeleb muuhulgas Sillamäe vanemate elanike mälestuste kogumise ning linna ajaloo lünkade täitmisega linnaelanike eluloode põhjal.

Annela Samuel on vabakutseline fotograaf, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud fotograafia täiendõppekursuse Eesti Kunstiakadeemias ning osalenud arvukates fotoalastes meistriklassides nii Eestis kui väljaspool Eestit. Paljude näituste autor. Tegevus fotograafina on pälvinud rahvusvahelist tunnustust. Oma dotkoriväitekirjas käsitleb ta Sillamäe linna-utoopia fenomeni. Aktiivselt osaleb Eesti pagulasabi tegevuses.

Vahur Puik on üks MTÜ Eesti Fotopärand asutajaliige ning Ajapaiga ühisloomeplatvormi eestvedaja. Ta on töötanud Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis ja Tallinna Tehnikaülikooli Muuseumis näituste ja fotokogudega seotud ametikohtadel. Lisaks tööle Ajapaigas on Vahur tegelenud kultuuripärandi digiteerimise küsimustega laiemalt, korraldades koolitusi, algatades rahvusvaheliste juhiste ja standardite eesti keelde tõlkimist.

Anton Makarjev on Sillamäe Linnavalitsuse arengunõunik, Sillamäe temaatilise pargi ning teiste PKT programmi raames toetatud projektide algataja.

Tänusõnad:

Konverentsi toetasid: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital

Tõlgeteenust osutas: OÜ Alguskeskus

Tõlketehnikaga varustas: Del Group OÜ

Helitehnikat teenindas Dmitri Borissov

Kohvipausi korraldas OÜ CharmFood

Esinejatele lõunat valmistas Hotell Krunk

Otse-eetrit võimaldas: Fom-In-Art MTÜ


Otse-eeter on salvestatud ja kättesaadav siit.

Konverentsi fotoalbumit võib vaadata siit.