Sillamäe Muuseumi Toimetised

 

SILLAMÄE MUUSEUMI TOIMETISED I. TUNDMATU SILLAMÄE: LÄTTED. 

Kodu-uurimiskonverentsi materjalid.26.09.2020. 

Pikka aega olid Sillamäe kultuuri ja ajaloo uurimised piiratud. Tänapäeval ei ole enam takistusi, kuid huvi Sillamäe vastu piirdub tihtipeale ainult Nõukogude perioodiga. Kui linna nõukogude minevik muutub aina läbipaistvamaks, siis meie kandi varasem ajalugu kutsub veel palju küsimusi esile. 26. septembril 2020. a. toimus Sillamäe muuseumis esimene kodu-uurimiskonverents «Tundmatu Sillamäe. Lätted», mis oli pühendatud selle piirkonna ajaloole muinasajast kuni põhjasõja alguseni. Konverentsist võtsid osa ajaloolised, arheoloogid, kodu-uurijad, muuseumitöötajaid ja teised uurijad nii Eestist kui ka Venemaalt. Nende materjalid on avaldatud selles kogumikus.

Kogumiku sisukord

Projekti toetas:

Eesti Kultuurkapital