Muinasjutul külas: "Bagaaž"

3 oktoober 2018
Sillamäe Muuseum jätkab Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projektiga "Muinasjutul külas: muuseumiasjad muinasjutu tegelastena".
Muinasjutt tuleb lapse ellu juba varasest lapseeast, käib temaga kaasas eelkooliea jooksul ning jääb temaga kogu eluks. Just muinasjutust algab lapse tutvumine kirjanduse ja inimsuhete maailmaga ning kogu ümbritseva ilmaga. Muinasjutust saavadki lapsed esimesed arusaamad ajast ja ruumist, inimese seosest loodusega, erinevatest asjadest ja esemetest.
Kahjuks kaotas tänapäeval muinasjutt oma ettemääratust.  Enamikel vanematel ei ole aega lastega istumiseks ja neile raamatu lugemiseks. Sellepärast kasvavad käesoleval ajal enamik inimesi üles mitte muinasjuttude, vaid tänapäevaste multikatega, mis suruvad peale teatud mõtteviisi. Laste psühholoogid arvavad, et see on täiskasvanute tõsine eksimus oma laste kasvatamises.
Projekt „Muinasjutul külas: muuseumiasjad muinasjutu tegelastena“ teostatakse huvitava mänguruumi ja loometegevusena, mis on suunatud laste ja täiskasvanute vahelise suhete aktiviseerimisele ning „muinasjuttuliste“ asjadega tutvumisele varasest lapsepõlvest. Selleks näitavadki muuseumitöötajad neid muinasjuttudes mainitud asju ja esemeid, et lapsed võiksid neid puudutada, läbi vaadata, nende funktsioonist saada teada ning tundmatuid sõnu muinasjutust seostada nähtud esemetega.
Iga kuu valmistavad muuseumitöötajad ette tunnid erinevate nii autori-, kui ka eesti ja vene rahvusmuinasjuttude kohta. Kohtumised toimuvad iga kuu 2-3 korda kuus eelkokkuleppimisel lasteaedade ja koolidega või perelaupäevade muuseumikava raames.  Kõik kohtumised on erinevad: muinasjutu ettelugemine,  Sillamäe muuseumitöötaja esinemine, muuseumi saali ja kogudega tutvumine, muuseumide ekskursioonid ja meisterdamisklassid jne. Projekti kavas on ka oma kirjutatud muinasjuttude kogumiku kujundamine perekondliku loomekonkursi «Kord elas…» tulemustel; laste ja vanemate ühisloometööde valmistamine. Lapsed mõtlevad oma lugu välja, kasutavad erinevate rahvaste muinasjutte, loovad ise etenduse käsikirja, õpivad rääkima ja esinema. Esitleda oma lugu võib laua-, varju- ja nukuteatri vormis. 
Meistritoas osalejad loovad erinevaid muinasjutukangelasi ja unenäolise maailma asju.
TUNNID TOIMUVAD VENE KEELES!!!

Tunniplaan:

9-19.10 - sobib hästi koolidele (1.-2. klassid), 1 euro (üks inimine)

16-26.10 - sobib hästi lasteaedadele1 euro (üks inimine)

20.10 14.00-15.30 - Muuseumi Laupäev töötoaga, 2 eurot (üks inimine)

Registreerimine on kohustuslik!

T-R 9.00–17.00, tel. 58 320 105, muuseumsm@hot.ee või tel. 3924168, silmuuseum@gmail.com

PROJEKTIST

FOTOALBUM  

<< Tagasi uudistele