Программа развития

СОДЕРЖАНИЕ

  SISSEJUHATUS  3
1 LÜHIÜLEVAADE SILLAMÄE MUUSEUMIST JA TEMA TEGEVUSEST 3
1.1 Muuseumi ajalugu 3
1.2 Töötajad 4
1.3 Ruumid ja territoorium 4
1.4 Kogud 5
1.5 Ekspositsioonid 5
1.6 Üritused 5
1.7 Muuseumipedagoogika 6
1.8 Teenuste pakkumine ning suveniiride valmistamine ja müümine 6
2 SILLAMÄE MUUSEUMI SWOT ANALÜÜS 7
3 ARENGUVISIOON AASTAKS 2014 8
4 MISSIOON 8
5 STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED 9
6 ARENGUKAVA SEIRE JA ELLUVIIMINE 11
7 TEGEVUSKAVA 2012 – 2014 12

С проектом развития музея 2012-2014 можно ознакомиться ЗДЕСЬ