Kogud

Sillamäe Muuseumi Põhimääruse kohaselt on muuseumi põhieesmärk koguda, uurida ja säilitada Sillamäe linna ja selle ümbruskonnaga seonduvate inimeste ja nende elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asju ning koguda ja säilitada kujutava kunsti ja tarbekunsti teoseid ja vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

Meie kogud:

1. Fotokogu
2. Videokogu
3. Audiokogu
4. Dokumendid
5. Majapidamisesemed
6. Nukud
7. Muusikaplaadid
8. Trükised
9. II maailmasõja materjalid
10. Rinnamärgid
11. Kunst
12. Sillamäe tehase ajalooga seotud materjalid
13. Mineraalid