Vanausulised on ühelt poolt traagiline lehekülg Venemaa XVII-XVIII saj ajaloost, teiselt poolt on see ainulaadne ülemaailmne kultuurinähtus, mis puudutas ka Eestit.

Ühelt poolt on see vastupanu reformidele ja uuendustele, teisalt näide kartmatust vastuseisust autoritaarsele võimule, valmisolekust kaitsta oma veendumusi isegi surma ees.

Erinevates tingimustes suutsid „staroveeretsid“ säilitada oma religioosset maailmapilti ja kultuuripärandit, kaotamata seejuures oma keelt ja kombeid.

Vanausulise ikoonimaali traditsioon on ka ainulaadne ja algupärane. 

Näitusel on eksponeeritud Jevgeni Sõtševski erakogust pärit ikoonid ja metallplastika. Erilisel kohal on stauroteegid (puidust kunstilised ikoonid, millel on sisseehitatud metallist rist ja muud religioossed elemendid) ning valatud ikoonid, mille valmistamise keelas ametlik õigeusk ära 18. sajandil.

Jevgeni Sõtševski on Narva kollektsionäär, kelle esivanemad on Skamja külast pärit, Narva kollektsionääride klubi liige, Henrich Hanseni nimelise Narva muinsuste seltsi üks asutajatest.

Sillamäe muuseumis 2013. aastal toimus Sõtševski kollektsioonist samovaride näitus.

Muuseumi püsinäitused